Werkgever
Referentie
Die bunt gewoon good!
Christa ten Harkel | Teammanager De Twentse Zorgcentra
15/9/22

Meer dan een poppetje om het rooster te vullen

Sinds een jaar of vier werk ik, als teammanager van De Twentse Zorgcentra in de regio Losser, intensief samen met Solution Support. In de afgelopen tijd heb ik een drietal opdrachten neergelegd bij Solution Support voor een aantal van mijn teams, waarbij er van de medewerkers gevraagd werd om meer te zijn dan een poppetje om het rooster te vullen. De cliënten vragen om een onvoorwaardelijke, en tegelijkertijd, kaderende begeleidingsstijl, vaak in een hoge groepsdynamiek. Het is hierbij een uitdaging om deze cliënten een fijn leefklimaat te bieden, waarin daarnaast hun competenties gezien en aangesproken worden.

Heel nadrukkelijk hebben we ingestoken op professionals, die van toegevoegde waarde zijn voor het zittende team en van nature de-escalerend en verbindend in contact zijn met de cliënt en het team. De collega’s die zijn toegevoegd aan de teams hebben zich voor langere tijd verbonden aan deze teams en de cliënten, en voegen vaak specifieke kennis toe (zoals werken vanuit Triple-C) vanuit eerder opgedane ervaringen in de jeugdzorg. Men schuwt enige dynamiek niet, zowel niet cliënt- als team-gerelateerd.

De wijze van werving en selectie en de kijk op professionals,  zoals deze wordt vormgegeven en aangehangen door Solution Support, maakt hierin het wezenlijke verschil.

Samen kijken, denken en doen

De lijnen met het team van Solution Support zijn zeer kort, en de mate waarin men meedenkt, is daarbij vanuit de afdeling planning constructief en probleemoplossend. Men is goed op de hoogte van de kenmerken en de behoeften van de organisatie waarvoor geworven wordt, en hier wordt goed  op afgestemd qua aanbod medewerkers en specifiek gevraagde competenties.

"Ik kijk uit naar de voortzetting van deze samenwerking in de nabije toekomst, heel inspirerend! Want ja, op zijn Twents gezegd: die bunt gewoon good!"

Daarnaast is er – vanaf het begin van onze samenwerking – periodiek contact met Marco en Sander (directie), om de voortgang te monitoren en samen te onderzoeken wat er in deze context nog meer van waarde kan zijn. Het is heel mooi om waar te nemen dat er congruentie is in de wijze waarop de medewerkers van Solution Support de ondersteuningsrelatie met de cliënten vormgeven én de wijze waarop de opdrachtnemer en de opdrachtgever met elkaar de samenwerkingsrelatie vormgeven. Het investeren in deze parallelprocessen werpt dus zijn vruchten af. Een samenwerkingsrelatie is dan ook echt ‘samen werken’, wat wil zeggen: samen kijken, denken en doen.

Ik kijk uit naar de voortzetting van deze samenwerking in de nabije toekomst, heel inspirerend! Want ja, op zijn Twents gezegd: die bunt gewoon good!